Bent u op zoek naar zakelijke mediation? Wanneer er sprake is van conflicten binnen de zakelijke sfeer, kan zakelijke mediation bij Hello Mediation een ware uitkomst zijn! Conflicten binnen de zakelijke sfeer zijn niet prettig, en het kan de verhoudingen onderling aardig op een negatieve manier beïnvloeden. Wanneer het je niet lukt je conflict in de zakelijke sfeer op te lossen, is het heel verstandig om hulp in te schakelen door middel van zakelijke mediation. De mediator van Hello Mediation zorgt ervoor dat de belangen en wensen van beide partijen behandeld worden, er ruimte is voor elkaar en met beide partijen rekening wordt gehouden in zowel de bemiddeling als de uitkomst hiervan. Doordat beide partijen op deze manier aan het woord komen, ontstaan er betere verhoudingen. Hello Mediation zorgt ervoor dat er snel weer een werkbare sfeer ontstaat!

Zakelijke mediation: bij welke conflicten geschikt?

Zakelijke mediation kan bij vele situaties worden ingezet. Wij omschrijven enkele voorbeelden hieronder:

  • Er is een probleem omtrent de communicatie.
  • Er zijn problemen omtrent de samenwerking.
  • Afspraken worden niet nagekomen.
  • Je zoekt naar een juiste manier om de samenwerking te beëindigen.
  • Zakelijke partners willen ieder hun eigen weg gaan en het bedrijf verkopen.
  • Bij al deze situaties is zakelijke mediation een goede optie!

Onze mediator heeft een juridische basis (arbeidsrecht), achtergrond in het bedrijfsleven en heeft ervaring met het begeleiden van (arbeids)conflicten en het bewaken van (commerciële) belangen. In een relatief korte periode helpt Hello Mediation partijen obstakels te overbruggen en legt de mediator de gemaakte afspraken juridisch vast. We zijn onafhankelijk en gaan oplossingsgericht te werk. Daar kun je te allen tijde op rekenen!

Wanneer zakelijke mediation?

Het laten aanstellen van een mediator betekent voor jou dat je zelf invloed hebt op de oplossing van het conflict binnen de zakelijke sfeer. Bij tussenkomst van een rechter is dit niet het geval.
Mediation zorgt voor een snelle en doelgerichte oplossing die ook in de toekomst bruikbaar is. Mediation kies je wanneer:

  • Je wenst dat jouw zakelijke conflict niet in de openbaarheid komt.
  • Je de relatie met je zakenpartner goed wilt houden of op een goede manier wilt afsluiten.
  • Je bereid bent om hulp in te schakelen van een onafhankelijke bemiddelaar om samen met je zakenpartner tot een oplossing te komen.
  • Er nog geen eerdere poging tot bemiddeling tussen jou en je zakenpartner heeft plaatsgevonden.

Zakelijke mediation is kortom een effectievere weg dan een oplossing via de rechter!

Werkwijze van Hello Mediation

Wanneer je je bij Hello Mediation aanmeldt voor mediation tussen jou en je zakenpartner, vindt er vooraf altijd een intakegesprek oftewel kennismakingsgesprek plaats. Hierbij wordt er kennis gemaakt met de mediator en bekijkt de mediator of jouw kwestie geschikt is voor mediation. Is dit het geval? Dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt en begint de mediation. Gedurende het eerste gesprek ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Deze worden door alle partijen ondertekend, waarop we te werk kunnen gaan. Vervolgens vinden de vervolggesprekken plaats. De mediator hoort de misverstanden aan, bemiddelt en zorgt dat het gesprek niet uit de hand loopt. Wanneer alle misverstanden uit de weg geruimd zijn, wordt er gekeken naar een passende oplossing. Wanneer de oplossing gevonden is, wordt deze vastgelegd in een eindovereenkomst die wederom door alle partijen ondertekend wordt.

Ja, ik wil een mediator!

Wil je gebruik maken van zakelijke mediation bij het oplossen van je zakelijke conflict? Neem dan zo gauw mogelijk contact op met Hello Mediation!

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen