Hello Mediation brengt de dialoog (weer) op gang

Door met elkaar een constructieve dialoog aan te gaan en te luisteren naar elkaars standpunten ontstaat vaak een door beide partijen gedragen oplossing. De mediator brengt deze dialoog op gang. Omdat mediation vertrouwelijk is en de mediator onafhankelijk en neutraal blijft, houden partijen de touwtjes zelf in handen. Zij kunnen vrij bespreken wat hen dwars zit en verdeeld houdt en welke belangen spelen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de oplossing. De mediator legt de afspraken die partijen uiteindelijk maken vast.

1. Voorfase van mediation

Op het moment dat je contact met Hello Mediation opneemt, schetsen wij globaal hoe wij werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Bij voorkeur maken we een 1e afspraak voor een kennismakings/ intakegesprek met beide partijen. Hierin maken jullie kennis met de mediator en beantwoordt de mediator jullie vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is, en jullie willen starten met de mediation, plannen we een vervolg afspraak in.

2. Het eerste mediationgesprek

Voor de start ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend. Daarna gaan we aan de slag!

3. De mediation vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Telefoontjes over inhoudelijke informatie tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten. Wanneer er mailverkeer nodig is dan worden alle partijen in de cc opgenomen.
Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat jullie beiden ook echt zeggen waar het om gaat en dat jullie ook begrijpen wat de ander bedoelt.

4. De oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat jullie de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Als het nodig is kun je een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn, legt de mediator dat vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

5. Kosten mediation

Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaalt u een uurtarief. Hierbij geldt uiteraard dat alleen wordt betaald voor de uren die daadwerkelijk besteed zijn aan gesprekken en/of opstellen van stukken. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.

Een mediationtraject bestaat doorgaans uit drie gesprekken. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en het aantal betrokkenen. Een gesprek duurt ongeveer twee uur. Voorafgaand aan een mediationtraject maakt Hello Mediation een inschatting van de totale kosten.

6. Locatie van de mediation

De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op het kantoor van Hello Mediation. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. Het is ook mogelijk een andere locatie te kiezen als alle partijen daarmee akkoord gaan, dit geldt zowel voor arbeidsmediation als overige mediationgesprekken.

What do you want to do ?

New mail

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen