Wat is mediation en waarom?

Is mediation iets voor jullie?

Gaat het om een principekwestie? Wil je risico lopen als het gaat om de uitkomst van een procedure bij de rechtbank? Dan ga je niet voor mediation.

Of mediation geschikt is, hangt van veel factoren af. Belangrijk is dat je het conflict echt wil oplossen. Los van de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is geschikt als je:

 • Een oplossing wil waar je zelf invloed op hebt.
 • Een snelle en efficiënte oplossing wil.
 • Een oplossing wil die ook in toekomstige situaties bruikbaar is.
 • De relatie met de ander wil of moet behouden of goed afsluiten.
 • Bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
 • Bereid bent een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die jullie begeleidt.
 • Een creatieve oplossing zoekt omdat een juridische beslissing voor jullie niet alles kan oplossen.
 • Advocaatkosten wil vermijden of beperken.
 • Wenst dat de kwestie niet in de openbaarheid komt.
 • Er nog geen eerdere bemiddelingspoging is ondernomen.

Hieronder vind je een test om de vraag of mediation geschikt voor jou/jullie is te kunnen beantwoorden. Deze zelftest is ontwikkeld door de rechtbank. Vul de zelftest in en ontdek of mediation een manier is om jullie conflict op te lossen. Denk niet na over wat de ander zou denken en willen, maak de afwegingen geheel vanuit je eigen gezichtspunt.

De zelftest

Bent je bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want

 • ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
 • ik heb belang bij een snelle oplossing
 • ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken
 • ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
 • het gaat mede om communicatiestoringen
 • ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de ander heb, kunnen worden opgelost
 • het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

Nee, want

 • ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt
 • een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen
 • ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat …

Ik twijfel, want

 • ik weet niet precies waar wij aan beginnen
 • ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
 • ik vind het moeilijk om met de ander om de tafel te zitten
 • ik weet niet of de ander wil meewerken
 • ik zie weinig mogelijkheden

Als je bij “ja” 1 of meerdere argumenten herkent dan lijkt mediation geschikt. Vanzelfsprekend is het van belang dat jullie beide voor mediation voelen. Twijfel je of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Willen jullie naar de oplossing? Neem contact op.

Hoe werkt mediation?

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • Sneller dan een gerechtelijke procedure.
 • Goedkoper dan een juridische procedure (je schakelt samen één mediator in en deelt de kosten).
 • Samen zoeken naar en kiezen voor een oplossing zodat deze het best bij jullie past.
 • Een informeel karakter.
 • Deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt.
 • Denken in oplossingen.
 • Oog voor beide belangen en de toekomst.

 Wat zijn de voorwaarden voor mediation?
Er zijn twee belangrijke pijlers waarop de mediation drijft.

 1. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Niet hetzelfde als vrijblijvendheid! Er wordt inzet van de deelnemende partijen verwacht. Je kunt de mediation beëindigen als je dat wilt.
 2. De vertrouwelijkheid van de mediation wordt gegarandeerd door het ondertekenen van een geheimhoudingsverplichting.

Wat kost mediaton?

De kosten hangen af van de duur en het aantal keren dat de gesprekken met de mediator plaatsvinden. Gemiddeld zijn er 5 tot 6 gesprekken nodig. Vaak betalen beide partijen ieder de helft van de kosten. Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. De afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. In sommige gevallen vergoedt de overheid of een rechtsbijstandsverzekering een deel van de kosten. Dit hangt af van het inkomen van jou en jouw partner en jullie vermogen  http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen) Je betaalt wel altijd een eigen bijdrage van minimaal € 50. Hebben jullie een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan of deze mediation vergoedt.

Hieronder vind je een rekenvoorbeeld van een echtscheidingstraject met opstellen van convenant en ouderschapsplan:

Mediationgesprekken 5x                                                                                             € 750,00

Opstellen convenant                                                                                                    € 400,00

Opstellen ouderschapsplan                                                                                       € 300,00

 

Bijkomende kosten om rekening mee te houden zijn de kosten voor:

 

Alimentatieberekening                                                                                                 ca. € 200,00

Opmaken en indienen verzoekschrift en akte van berusting                               ca. € 400,00

Griffierecht Rechtbank                                                                                                 ca. € 300,00

 

 Hoe verloopt een echtscheidingsmediation?

De mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. De mediator krijgt vooraf vrijwel geen informatie over het conflict en zal eerst stilstaan bij de ontstane situatie en de bijbehorende emoties. Tijdens de mediation worden afspraken gemaakt over het ouderschapsplan (gezag, omgangsregeling, financiën), partneralimentatie, verdeling van de boedel (afwikkeling huwelijksvoorwaarden), de woning, verzekeringen en pensioenen en fiscus. Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation in 10 stappen:

 1. Mediator en deelnemers ontmoeten elkaar op hetzelfde moment voor een eerste gesprek.
 2. De mediationovereenkomst wordt besproken en ondertekend.
 3. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en wat ze hopen te bereiken.
 4. Ieder krijgt de gelegenheid zonder in de rede te worden gevallen, een van de basisregels van mediation.
 5. De verhalen verschillen door een ander perspectief, beleving en invalshoek.
 6. In principe zit de mediator altijd met beide deelnemers aan tafel maar in sommige gevallen wil hij afzonderlijk met de deelnemers een gesprek. De mediator zal hierover altijd uitleg geven en toestemming aan de deelnemers vragen.
 7. Gemiddeld worden er 5 tot 6 gesprekken gevoerd tot er een oplossing Als de situatie complexer is dan kan het meer tijd nemen voor er een oplossing gevonden wordt. Heel soms komt het voor dat mediation niet geschikt lijkt om het betreffende probleem op te lossen.
 8. Zodra helder is waar het conflict om draait en welke belangen er bij de deelnemers spelen, begeleidt de mediator bij het zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. De mediator stimuleert de deelnemers in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.
 9. Zodra de oplossing naar tevredenheid is gevonden worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. De afspraken zullen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (convenant) die door de deelnemers wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend.
 10. Soms gebeurt het dat er voor een deel van het probleem een oplossing wordt gevonden. De bereikte oplossing zal worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Willen jullie naar de oplossing? Neem contact op.