Willen jullie een huwelijksconvenant opstellen? Hiervoor helpt Hello Mediation jullie van harte verder! Met een huwelijksconvenant hebben jij en je partner duidelijk voor ogen hoe de relatie is ingedeeld. In dit convenant staan de precieze afspraken rondom jullie huwelijk en partnerschap. Wellicht niet het meest romantische om op te stellen; maar wel realistisch en handig! Naast het bieden van hulp bij het opstellen van de huwelijksconvenant, staat Hello Mediation ook voor jullie klaar wanneer jullie de inhoud van een bestaande convenant willen bekijken. Is deze bijvoorbeeld nog wel helemaal up-to-date en voldoet hij nog wel aan de wensen? Een relatie kan veranderen, behoefte aan een regelmatige herevaluatie van de gemaakte afspraken is dan ook helemaal niet gek! Laat ons jullie helpen!

Opstellen van een huwelijksconvenant

Met het opstellen van een huwelijksconvenant dragen jullie bij aan de stabiliteit van jullie relatie. Middels open en heldere communicatie worden verwachtingen uitgesproken en praktische zaken rondom het huwelijk op papier vastgelegd. Zo gaan we onder andere kijken naar de geplande levensloop waarbij er de mogelijkheid is tot het regelmatig evalueren; zijn de gemaakte afspraken nog goed en up-to-date? Tot januari 2018 ontstond er na het sluiten van een huwelijk automatisch algehele gemeenschap van goederen. Of er moest voorafgaand bij de huwelijkse voorwaarden geheel of wellicht gedeeltelijk van dit stelsel zijn afgeweken. In de nieuwe wet is dit anders! Het nieuwe stelsel geeft aan dat het vermogen, de schulden van vóór het huwelijk en erfrechtelijke verkrijgingen en giften tijdens het huwelijk buiten de gemeenschap van goederen valt. Het gaat hierbij ook om erfenissen zonder uitsluitingsclausule. Alles wat jullie voor het huwelijk hadden, blijft van jullie zelf zonder dat dit met elkaar gedeeld hoeft te worden. Hierbij zijn jullie financieel onafhankelijk van elkaar; wellicht een prettige gedachte. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen opbouwen wordt wel van jullie beiden.

Voordeel van een huwelijksconvenant opstellen

Wat is precies het voordeel van een huwelijksconvenant opstellen? Allereerst sluit een huwelijksconvenant heel goed aan op de huidige samenleving. De verdeling tussen mannen en vrouwen wordt steeds meer gelijk en iedereen is meer en meer (financieel) onafhankelijk. Met het opstellen van een huwelijksconvenant houden partners hun (economische) zelfstandigheid; zowel tijdens en eventueel ná het huwelijk. Bij Hello Mediation helpen wij je om deze convenant op te stellen. Jullie krijgen een mediator die het gesprek begeleidt; dit scheelt ook in de kosten! Door met elkaar te praten en heldere afspraken te maken, creëren jullie duidelijkheid over wat jullie beiden willen. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere het inkomen, vermogen en bezittingen, kinderen en zorgtaken en het werk en / of een eigen bedrijf. Uiteraard kunnen jullie beiden ook ideeën aandragen voor zaken die ook opgenomen dienen te worden in de huwelijksconvenant. Wij houden hier graag rekening mee. Na de gesprekken hebben jullie alles wat is besproken helder én duidelijk op papier; wel zo prettig!

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen