Zijn jullie van plan om binnenkort te gaan trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Graag helpen wij, Hello Mediation, jullie bij het maken van afspraken en het opstellen van een huwelijks convenant. Een open en heldere communicatie over  verwachtingen en praktische zaken draagt bij aan de stabiliteit van jullie relatie. Er wordt gekeken naar de geplande levensloop met de mogelijkheid om regelmatig te evalueren of de gemaakte afspraken nog goed en up-to-date zijn. Alle afspraken worden door ons verwerkt in een rechtsgeldig convenant.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 is het huwelijk in gemeenschap van goederen niet meer een standaard regeling. Elke echtelijke verbintenis wordt vanaf deze datum gesloten in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat afspraken (huwelijkse voorwaarden) gewenst zijn. Met name over het vermogen dat beide partners tijdens het huwelijk opbouwen dienen afspraken gemaakt te worden. De bezittingen en mogelijke schulden voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Kortom, alles wat je voor het huwelijk had, blijft van jou. Ook alles wat je verwerft en erft tijdens het huwelijk wordt van jou. Alles wat jullie tijdens het huwelijk samen opbouwen wordt van jullie beiden.

De wetswijziging sluit aan op de huidige samenleving en biedt meer bescherming aan echtelieden/partners als het gaat om hun zelfstandigheid tijdens en na een huwelijk. Communiceren over huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden schept duidelijkheid. Door met elkaar te praten en afspraken te maken creëer je bewustzijn over de mate van belangrijkheid van zelfstandigheid die bijdraagt aan de stabiliteit van de relatie. Hello Mediation nodigt jullie uit voor een open gesprek met elkaar waarbij stapsgewijs de onderwerpen aan bod komen en jullie gezamenlijke afspraken door een jurist worden gedocumenteerd.

Samenwonen

Hebben jullie besloten om te gaan samenwonen? Dat kan geheel vrijblijvend, je hoeft er niets officieel voor te regelen. Belangrijk om te weten is dat de wet ook niets voor samenwoners heeft geregeld. Indien je wel iets wilt laten vastleggen, dan kun je kiezen voor een samenlevingscontract. Bij Hello Mediation kun je terecht om een samenlevingscontract op te stellen, maar ook om dit te laten beëindigen. Onder begeleiding, stapsgewijs de voor jullie belangrijke onderwerpen bespreken en jullie gezamenlijke afspraken door een jurist laten verwerken tot rechtsgeldig document.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is, net als het huwelijk, een in de wet opgestelde samenlevingsvorm. Mensen kiezen hiervoor als ze hun samenleving wel formeel willen maken, maar (nog) niet willen trouwen. Wanneer een geregistreerd partnerschap is opgesteld, heeft dit vrijwel dezelfde gevolgen als een huwelijk. Wil je een geregistreerd partnerschap laten opstellen of ontbinden? Dan is het raadzaam dit in bijzijn van een mediator te doen. Een open en heldere communicatie bij het aangaan of ontbinden van een geregistreerd partnerschap is van groot belang. Samen met een mediator en jurist stapsgewijs jullie aandachtspunten op een rij zetten en bespreken. Dit brengt stabiliteit van de relatie met zich mee en voorkomt ruzie wanneer er sprake is van ontbinding.

De verschillen tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk hebben we hieronder voor je op een rij gezet:

  • Bij het huwelijk hoort een ‘ja-woord’. Bij geregistreerd partnerschap is deze vorm vrij;
  • Het ontbinden van een huwelijk moet altijd via de rechter en bij een geregistreerd partnerschap is dit niet nodig mits partners het met elkaar eens zijn en er geen minderjarige kinderen zijn;
  • Wat betreft de rechten en plichten van de partners naar elkaar toe, zijn er geen verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over het huwelijk, partnerschap, samenwonen, geregistreerd partnerschap of iets anders? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Graag helpen we je verder!

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen