Hello Mediation, de beste oplossing

bij scheiding & relatie.

Dit kunnen wij voor jullie doen

Begeleiding bij het uit elkaar gaan

Hebben jullie besloten om uit elkaar te gaan? Wij helpen jullie graag om op efficiënte en respectvolle wijze met oog voor het gemeenschappelijk belang afspraken te maken. Samen de verantwoordelijkheid en regie nemen om de situatie waarin je bent ‘beland’ op te lossen. Afspraken maken over materiële en immateriële zaken en de impact en hoge kosten die een rechtszaak met zich meebrengt op die manier te vermijden. De gemaakte afspraken werken wij voor jullie uit in een rechtsgeldig convenant.

Huwelijk & partnerschap afspraken

Gaan jullie trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aan? Graag helpen wij jullie bij het maken van afspraken of huwelijkse voorwaarden. Als je open met elkaar kunt spreken en overleggen over jullie wensen en inzichten, kun je later veel problemen voorkomen. Er is aandacht voor de geplande levensloop met de mogelijkheid om regelmatig te (her)inventariseren of de gemaakte afspraken nog up to date zijn. De gemaakte afspraken werken wij voor jullie uit in een rechtsgeldig convenant.

Convenant

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van jullie nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen en onder begeleiding van de mediator goed na te denken over de inhoud. Als je nu nauwkeurig te werk gaat, kun je later veel problemen voorkomen. Verder is het natuurlijk prettig om afspraken te maken waar je achterstaat. Het convenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie beiden. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de woning, de boedelverdeling, de alimentatie en het pensioen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, vormt een ouderschapsplan een onderdeel van het convenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan zijn nodig bij het verzoekschrift tot echtscheiding dat wordt ingediend bij de rechtbank. Zodra de rechter het convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan leggen jullie de gemaakte afspraken over hoe de kinderen worden opgevoed, hoe het contact tussen beide ouders en de kinderen gaat plaatsvinden en hoe de alimentatie is geregeld. In het ouderschapsplan kunnen jullie ook afspraken maken over sport, verjaardagen, vakanties en medische verzorging van de kinderen. In beginsel zijn jullie vrij om te bepalen waarover jullie afspraken willen vastleggen. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding stelt echter een aantal minimumeisen. Wij zullen er zorg voor dragen dat hieraan wordt voldaan. De gezamenlijk gemaakte afspraken werken wij voor jullie uit in een rechtsgeldig ouderschapsplan dat kan worden toegevoegd aan het convenant.

Willen jullie naar de oplossing? Neem contact op.