Heb je een conflict met je werkgever? Een conflict met je werkgever is heel vervelend en kan je werklust negatief beïnvloeden. Misschien ben je je vaker ziek aan het melden of overweeg je naar de rechter te stappen voor rechtsbijstand. Helemaal niet nodig! Hello Mediation is er voor jou en zorgt ervoor dat er snel weer een werkbare sfeer ontstaat! Onze mediator zorgt ervoor dat de belangen en wensen van beide partijen behandeld worden, er ruimte is voor elkaar en met beide partijen rekening wordt gehouden in zowel de bemiddeling als de uitkomst hiervan. Doordat beide partijen op deze manier aan het woord komen, ontstaan er betere verhoudingen. Dat maakt mediation zeker de moeite waard!

Voor welk conflict met uw werkgever is mediation geschikt?

Een conflict met uw werkgever kan over verschillende dingen gaan. Wij geven je hier een aantal voorbeelden:

  • Er is een probleem omtrent de communicatie met je werkgever.
  • Er zijn problemen omtrent de samenwerking met je werkgever.
  • Afspraken worden niet nagekomen.
  • Er is een misverstand rondom de interpretatie van het contract die je via je werkgever hebt verkregen.

Voor al deze situaties is mediation uitermate geschikt!

Wanneer een mediator?

Het laten aanstellen van een mediator betekent voor jou dat je zelf invloed hebt op de oplossing van het conflict met je werkgever. Bij tussenkomst van een rechter is dit niet het geval.
Mediation zorgt voor een snelle en doelgerichte oplossing die ook in de toekomst bruikbaar is. Mediation kies je wanneer:

  • Je wenst dat jouw arbeidsconflict niet in de openbaarheid komt.
  • Je de relatie met je werkgever goed wilt houden of op een goede manier wilt afsluiten.
  • Je bereid bent om hulp in te schakelen van een onafhankelijke bemiddelaar en samen met je werkgever een oplossing wilt vinden.
  • Er nog geen eerdere poging tot bemiddeling tussen jou en je werkgever is ondernomen.

Een mediator biedt dus veel uitkomst!

Werkwijze van Hello Mediation

Wanneer je je bij Hello Mediation aanmeldt voor mediation tussen jou en je werkgever, vindt er vooraf altijd een intakegesprek oftewel kennismakingsgesprek plaats. Hierbij wordt er kennis gemaakt met de mediator en bekijkt de mediator of jouw kwestie geschikt is voor mediation. Is dit het geval? Dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt en begint de mediation. Gedurende het eerste gesprek ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Deze worden door alle partijen ondertekend, waarop we te werk kunnen gaan. Vervolgens vinden de vervolggesprekken plaats. De mediator hoort de misverstanden aan, bemiddelt en zorgt dat het gesprek niet uit de hand loopt. Wanneer alle misverstanden uit de weg geruimd zijn, wordt er gekeken naar een passende oplossing. Wanneer de oplossing gevonden is, wordt deze vastgelegd in een eindovereenkomst die wederom door alle partijen ondertekend wordt.

Ja, ik wil een mediator!

Wil je een mediator aanstellen om te helpen bij het oplossen van je conflict met je werkgever? Neem dan zo gauw mogelijk contact op met Hello Mediation!

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen