Een conflict op de werkvloer? Dat kan voor spanning en een ongemakkelijke sfeer zorgen. In deze situatie is het raadzaam om te kiezen voor arbeidsmediation. Dit maakt het mogelijk om er op een goede manier uit te komen en schade aan de onderlinge verhoudingen en de werksfeer te beperken. Een mediator zorgt ervoor dat alle belangen en wensen behandeld worden, dat er ruimte is voor elkaar en dat rekening wordt gehouden met iedere partij. Hello Mediation staat voor je klaar om jullie hierbij te helpen. Een oorzaak van veel arbeidsconflicten is dat er slecht gecommuniceerd wordt en dat staat juist centraal bij mediation: een goede, eerlijke en heldere communicatie. Beide partijen komen zo aan het woord en er ontstaan betere verhoudingen. Een mediator kan bij een arbeidsconflict in Alkmaar en omgeving goed helpen en ervoor zorgen dat er snel weer een goede en werkbare sfeer ontstaat.

Is (arbeids)mediation nodig?

(Arbeids)mediation is raadzaam wanneer je een oplossing wil waar je zelf invloed op wil hebben. Dus niet dat een rechter voor je zal beslissen. Het zorgt ervoor dat een snelle, efficiënte oplossing ontstaat die ook bruikbaar is in de toekomst. Je kiest voor mediation wanneer je:

 • De relatie met de ander wil/moet behouden of goed wil afsluiten;
 • Advocaatkosten wil vermijden of beperken
 • Bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
 • Bereid bent een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die jullie begeleidt;
 • Wenst dat de kwestie niet in de openbaarheid komt;
 • Er nog geen eerdere bemiddelingspoging is ondernomen.

Soms zoek je een creatieve oplossing en is een juridische beslissing niet voldoende of kan dat het niet oplossen. Zakelijke mediation/ arbeidsmediation maakt dit – en nog veel meer – wél mogelijk.

Onafhankelijke en toekomstgerichte zakelijke relatie

Loop je tegen een conflictsituatie aan binnen een samenwerking of ben je op zoek naar de juiste wijze van beëindiging van een samenwerking? Het is te alle tijde van belang dat er ruimte is voor elkaar en dat het onderwerp met respect wordt behandeld. Hello Mediation is gespecialiseerd in arbeidsmediation en kan helpen bij conflicten in zakelijke sfeer, binnen organisaties en tussen personen/zakelijke partners. De mediator heeft een juridische basis (arbeidsrecht), achtergrond in het bedrijfsleven en heeft ervaring met arbeidsmediation. Hieronder valt het begeleiden van (arbeids)conflicten en het bewaken van (commerciële) belangen. In een relatief korte periode helpt Hello Mediation partijen obstakels te overbruggen en legt de mediator de gemaakte afspraken juridisch vast. We zijn onafhankelijk en gaan oplossingsgericht te werk. Daar kun je te allen tijde op rekenen.

Aard van conflicten

Wanneer zet je arbeidsmediation in? Een aantal voorbeelden op een rij:

 • Verschil van mening over strategie binnen de organisatie
 • Interpretatie over contracten
 • (Niet) nakomen van gemaakte afspraken
 • De wijze waarop met elkaar wordt samengewerkt
 • Omgangsvormen die gehanteerd worden
 • De manier waarop men met elkaar communiceert
 • Zakelijke partners die ieder hun weg willen gaan en het bedrijf verlaten/verkopen;
 • Conflicten tussen partijen die in een bepaalde sociale omgeving met elkaar te maken hebben (buren, gemeente en burgers);
 • Collega’s die met elkaar in botsing zijn gekomen op de werkvloer waardoor de werksfeer is aangetast;
 • Werknemer en werkgever die met elkaar in conflict zijn gekomen;

Binnen het arbeidsrecht is steeds meer vraag naar arbeidsmediation. De wetswijzigingen van 2015 leiden ertoe dat zowel partijen als rechters eerder mediation voorstellen.

Arbeidsmediation zorgt ervoor dat:

 • Conflicten snel en efficiënt worden opgelost;
 • Een langslepend en kostbare procedure worden voorkomen;
 • Begeleiding van de verstoorde communicatie tussen partijen.

Hulp nodig bij een zakelijk conflict?

Heb je te maken met een zakelijk of arbeidsconflict in Alkmaar en omgeving en heb je zelf geen zicht op een goede oplossing? Kies dan voor zakelijke mediation door Hello Mediation. De mediators van Hello Mediation zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland. Het mediationreglement en de gedragsregels voor MfN-registermediators vind je hier. Heb je nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen