Heb je te maken met een arbeidsconflict en wil je weten hoe je dit het beste op kunt lossen? Een arbeidsconflict is nooit fijn. Het kan de sfeer op de werkvloer en jouw werkplezier aardig bederven. Wanneer het niet lukt om het conflict binnen je werk op te lossen, kan arbeidsmediation een uitkomst bieden. Bij Hello Mediation ben je hiervoor aan het juiste adres! Onze mediator zorgt ervoor dat de belangen en wensen van beide partijen behandeld worden, er ruimte is voor elkaar en met beide partijen rekening wordt gehouden in zowel de bemiddeling als de uitkomst hiervan. Doordat beide partijen op deze manier aan het woord komen, ontstaan er betere verhoudingen. Hello Mediation zorgt ervoor dat er snel weer een werkbare sfeer ontstaat!

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan verschillende zaken omvatten. Wij geven je hier een aantal voorbeelden:
– Er is een verschil van mening over de strategie binnen de organisatie.
– Er is een probleem omtrent de communicatie.
– Er zijn problemen omtrent de samenwerking.
– Afspraken worden niet nagekomen.
– Er is een misverstand rondom de interpretatie van het contract.
– Er is een botsing tussen collega’s.
– Conflicten met partijen in de sociale omgeving, zoals buren, de gemeente of burgers.
– Er is een conflict tussen de werkgever en werknemer.
– Zakelijke partners willen ieder hun eigen weg gaan en het bedrijf verkopen.

Voor al deze geschillen kun je een mediator aanstellen die tussen jou en desbetreffende partij bemiddelt.

Wanneer een mediator?

Het laten aanstellen van een mediator betekent voor jou dat je zelf invloed hebt op de oplossing van jouw arbeidsconflict. Bij tussenkomst van een rechter is dit niet het geval.
Mediation zorgt voor een snelle en doelgerichte oplossing die ook in de toekomst bruikbaar is. Mediation kies je wanneer:
– Je wenst dat jouw arbeidsconflict niet in de openbaarheid komt.
– Je de relatie met de ander goed wilt houden of op een goede manier wilt afsluiten.
– Je bereid bent om hulp in te schakelen van een onafhankelijke bemiddelaar en samen met de andere partij een oplossing wilt vinden.
– Er nog geen eerdere poging tot bemiddeling is ondernomen.

Een mediator biedt dus veel uitkomst!

Tips bij een arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict moet je snel actie ondernemen, zodat jouw situatie niet nog verder uit de hand loopt. Blijf er niet alleen mee rondlopen, maar zoek ook steun bij andere professionals. Ben je in gesprek? Wees proactief en oplossingsgericht, sta open voor de ander en stel jezelf ook open op.

Onze werkwijze

Wanneer je je bij Hello Mediation aanmeldt, vindt er vooraf altijd een intakegesprek oftewel kennismakingsgesprek plaats. Hierbij wordt er kennis gemaakt met de mediator en bekijkt de mediator of jouw kwestie geschikt is voor mediation. Is dit het geval? Dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt en begint de mediation. Gedurende het eerste gesprek ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Deze worden door alle partijen ondertekend, waarop we te werk kunnen gaan. Vervolgens vinden de vervolggesprekken plaats. De mediator hoort de misverstanden aan, bemiddelt en zorgt dat het gesprek niet uit de hand loopt. Wanneer alle misverstanden uit de weg geruimd zijn, wordt er gekeken naar een passende oplossing. Wanneer de oplossing gevonden is, wordt deze vastgelegd in een eindovereenkomst die wederom door alle partijen ondertekend wordt.

Ja, ik wil een mediator!

Wil je een mediator aanstellen om te helpen bij het oplossen van je arbeidsconflict?
Neem dan zo gauw mogelijk contact op met Hello Mediation!

Contact opnemen Kostenindicatie aanvragen